Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület -  Ajánlás

Az Orvostovábbképző Akadémia Tudományos Egyesület 2010-ben avval a célkitűzéssel jött létre, hogy a magyarországi orvosképzést, orvostovábbképzést fejlessze, erősítse, az orvosi ellátások színvonalát emelje, mind a tárgyi tudás, mind a gyógyítás körülményeinek a javításával.

Egy orvos-beteg találkozó eredményességének meghatározó alappillére a rendelői környezet, a páciens lelki állapota, rendelői alaphangulat. A mai magyarországi rendelők túlterheltek, a várakozási idők hosszúak, az időpontfoglalások nem vagy nehezen elérhetőek, az ellátási sorrend sok esetben kaotikus. Mindez a mindennapi gyakorlatban vitákhoz, szorongáshoz, igen gyakran feszült idegállapothoz, frusztrációhoz vezethet. Egy ilyen várótermi szituáció nagyfokú dekoncentrációt okoz, a páciens lelki megnyílása, az orvosi tanácsokra, figyelmeztetésekre való odafigyelése az ellátás átlagos 8-10 percében gyakorlatilag lehetetlenné válik.

A magyarországi ügyfélhívő rendszerek ismeretében Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer egyedülállóan ad választ fenti problematika integrált kezelésére. A kulturált betegfogadás, a könnyen elérhető előzetes időpontfoglalás, a kiszámítható, korrekt várakozási listák, a várakozási idő rövidülése, hatékony felhasználása – egészségtudatosság fejlesztése, a fogyatékkal élők számára az esélyegyenlőség biztosítása nem csak egy kellemes várakozási környezetet teremt, hanem meggyőződésünk szerint az orvos-beteg találkozás pozitív pszichés előkészítésével az orvosi vizit hatékonyságát is nagyban elősegíti.

Tudományos Egyesületünk minden tagjának, és minden magyarországi orvosi praxisnak jó szívvel ajánljuk az Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer használatát, a pozitív várótermi környezet kialakítását.

Dr. Hatfaludy Zsófia
Orvostovábbképző Akadémia
www.motka.hu

 

Magyar Praktizáló Orvosok Szövetsége - Ajánlás

Az ISO-EMI minőségügyi rendszerről: spontán igényként fogalmazódik meg a még ki nem égett, el nem fásult orvosban, hogy minden nap egy kicsit jobban, egy kicsit egyszerűbben egy kicsit ésszerűbben végezze a munkáját, hivatását, vagyis a betegellátást. Jólesik, ha a beteg mosolyog, ha elégedett, ha úgy érzi, hogy az „Ő orvosa” mindent megtesz érte. Amikor a beteg távozik a vizsgálatról, a kontrollról, vagy akár csak a leletéért jött be vagy gyógyszert irat fel, igyekszünk elmondani neki minél több fontos intelmet, információt, útmutatást. A pácienseink compliance-e széles skálán mozog. A mi gyönyörű feladatunk nemcsak az, hogy a jól együttműködő beteggel mindent megtegyünk amit orvosilag, emberileg lehetséges, hanem ennél sokkal több. A rossz compliance-ű betegeinknek mindezen felül még az együttműködését is meg kell nyernünk. Az időnk erre kevés. Meg kell hát ragadnunk az időt, praktikusan kell beosztanunk időnket.
Ugyanakkor nem esik jól sem a becsületes orvosnak, sem a betegnek, ha attól függ, mennyire „foglalkozom” a beteggel, hogy hányan vannak a rendelésen, hogy milyen viták zajlanak a váróteremben, hogy mennyire vagyok fáradt, hogy előző nap nehéz ügyelet volt-e és sok minden más befolyásol.

Körülbelül körvonalazódik mindebből, hogy ki-ki mit szeretne tenni, mit kell tennie, hogyan szeretné tenni és hogyan tudja tenni, mire lenne szükségünk a színvonalas munkához és mi áll rendelkezésünkre. Ki-ki hozzálát, és a jobb betegellátás érdekében igyekszik a saját munkáját szabályozni, rendszerezni. Minden ilyen rendszer, minden próbálkozás arra irányul, hogy beteginket jobban ellássuk, hogy az időnket jobban be tudjuk osztani, hogy fontos és lényegtelen közt disztingválni tudjunk, végső soron az a célunk, hogy a betegünk elégedett legyen, magunk pedig a jól végzett munka örömét élvezhessük. Nem hiszem, hogy nem könnyű belátni, hogy amit valaki már kitalált és nála a módszer bevált, jól működik, akkor másoknak azt újra ki kellene találni. Át kell vennünk mások jó gyakorlatát és át kell adnunk az általunk kitalált és alkalmazott jó gyakorlatunkat a többieknek.

Az Egészségügyi Minőségirányítási rendszerrel (EMI) a MAPOSZ segítséget ajánl az egyes praxisoknak, osztályoknak, patikáknak, hogy ne kelljen mindegyiküknek beletanulni a minőségügy módszereibe, a minőségirányítási kézikönyv összeállításának részleteibe, az ISO előírásainak megismerésébe, a belső auditálási folyamat technikáiba, hanem mindezt partnerként az Orvosszövetség, karöltve a Gyógyszerész Kamarával átvállalja. 
A MAPOSZ világszerte újdonságnak, sőt ritkaságnak számító kezdeményezése, hogy ne az ISO előírásaiból induljunk ki, hanem a saját működésünket analizáljuk, identifikáljuk a folyamatokat, az egyes folyamatok közti kapcsolódások azonosításával állítsuk a folyamatainkat rendszerbe, készítsük el hozzá a konkrét eljárások rendjét. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor az általunk meghatározott rendszer részleteit feleltessük meg az ISO előírásaival. Csak így jöhet létre használható, működőképes minőségirányítási rendszer.

Az Erodium Betegirányítási Rendszer - bár nem az Orvosszövetség szárnyai alatt, de – ugyanezt a stratégiát felhasználva, ennek előnyeit felismerve alakította ki szabályrendszerét: analizálta a mai magyar alapellátási helyzetet, feltérképezte ennek buktatóit, problémáit, analizálta az egyes részfolyamatokat, analizálta az egyes vállalkozások lehetőségeit, és ehhez igazítva alakította ki betegirányítási rendszerét.

A MAPOSZ célja minden magyarországi praxisba igazi, működő (!) minőségirányítási rendszer bevezetése, mely gyakorlatilag elképzelhetetlen betegirányító rendszer működtetése nélkül. A jelenlegi piac ismeretében, az orvosi alapellátási szinten a mi minőségi elvárásainknak egyetlen betegirányító rendszer felel meg: az Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer. Ajánljuk Ezt minden MAPOSZ tagnak, és minden Magyarországon praktizáló orvosnak.

Dr. Kollai Balázs
Elnök
MAPOSZ
www.praxis.hu

 

Provincia Családorvos Egyesület - Ajánlás

A Provincia Családorvos Egyesület egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs, nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési valamint érdekvédelmi tevékenységet folytató közhasznú jogállású, jogi személyiséggel rendelkező, független társadalmi szervezet.
A 2000-ben alakult Családorvos Egyesület célja, feladata:

Az Egyesület tagjai háziorvosok, házi gyermekorvosok. A magyarországi háziorvosi rendszer ismeretében jelentős problémának látjuk a rendelőkben uralkodó zsúfoltságot, rendetlenséget, sok esetben kaotikus betegfogadási viszonyokat.  Bár kötelező az előzetes időpontfoglalás biztosítása, a gyakorlatban azt látjuk, hogy ez nem vagy csak alig működik, nehezen hozzáférhető, az időpontok tartása nehezen kivitelezhető. A rendelőkben mindennapos rendteremtés, időpontkezelés jelentős felesleges energiát igényel, mely fontos és népegészségügyi jelentőségűnek is mondható feladatoktól (oktatás, egészségnevelés, egészségkultúra fejlesztése) veszi el az időt, lehetőséget.

Az Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer működtetésével az alapellátási praxisok számára a következő egészségnyereség-megvalósulást látjuk:

A Provincia Családorvos Egyesület tagjainak és minden magyarországi orvosi praxisnak ajánlja az Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer bevezetését.

Dr. Juhász Attila
elnök
Provincia Családorvos Egyesület