Dr. Szamosvári Tímea

Dr. Szamosvári Tímea - Felnőtt Háziorvosi Praxis
Mobil telefonszám: (csak rendelési időben) +36-70-273-9843
Cím: 1116 Budapest, Albertfalva utca 3.
Telefon: +36-12-084-043

Rendelések a következő négy hétben

A rendelési időket a hirdetmények alatt tekintheti meg.

Hirdetmények

Dr. Szamosvári Tímea és Tóth Judit 2024.07.02-tól 07.15-ig szabadságon lesz.
Az Erodium ebben az időszakban nem fogad kéréseket.

Helyettes: Dr. Balázs Ágnes a saját rendelési idejében.
Elérhetősége: 06-1-208-4043/ 1-es mellék
INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS a súlyos lefolyás, illetve a szövődmények elkerülése érdekében mindenkinek ajánlott.
Az ingyenes influenza elleni védőoltás 60 év felettieknek, illetve ennél fiatalabb, de krónikus betegséggel élőknek érhető el a praxisban. A többieknek vényre felírva, patikában történő kiváltás után tudjuk beadni.
Kérjük, hogy egészségük védelme érdekében minél többen éljenek a lehetőséggel!
Időpont-egyeztetés a védőoltás beadására Juditkánál: 06-1-208-4043 / 5-ös mellék
MASZKHASZNÁLAT
Kérem, amennyiben háziorvosi rendelésemen megjelennek, LEGYENEK SZÍVESEK MASZKOT FELVENNI! Bár nem kötelező, de fontos lenne a maszkhasználat a légúti betegek megnövekedett száma miatt - védendő önmagukat, betegtársaikat és az egészségügyi személyzetet.
Köszönettel,
Háziorvos
Az INGYENES VASTAGBÉLSZŰRÉSRE az NNK-tól kapott meghívó leveleikkel szeretettel várjuk Önöket a rendelési idő 2. és 3. órájában, hogy a vizsgálathoz szükséges szűrőcsomagot átadhassuk. Az szűrésben résztvevő korosztály: 50 és 70 év közöttiek.
Az Erodium rendszere hétvégente és szabadság idején nem fogad kéréseket.
Tisztelt Páciensek!

Kérem, mobilon (06-70-273-9843) csak betegség ill. sürgősségi esetben hívjanak!

Minden más esetben a következő telefonszámot szükséges hívni: 06-1-208-4043/ 5-ös mellék:
ill. az Erodium felületén is lehet kéréseket küldeni (szabadság és hétvége kivételével).

Köszönettel,
Háziorvos
FERTŐZŐ LÉGÚTI BETEGSÉG VAGY HASMENÉS ESETÉN, KÉREM, ELŐZETESEN TELEFONON KERESSENEK RENDELÉSI IDŐBEN:
06-1-208-4043/ 5-ös mellék vagy 06-70-273-9843,
köszönöm!
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS CSAK IDŐPONTFOGLALÁSSAL VEHETŐ IGÉNYBE.
Erodium kártyájuk segítségével könnyen tudnak időpontot foglalni.
Erodium kártya igényelhető a következő telefonszámokon: 06-1-208-4043/ 5-ös mellék vagy 06-70-273-9843

SÜRGŐS ESETBEN RENDELÉSI IDŐBEN TELEFONON LEGYENEK SZÍVESEK JELENTKEZNI! Rendelési időn kívül sürgős esetben a Szent Imre Kh sürgősségi ügyelete áll rendelkezésre: 06-1-203-3615
ÚTMUTATÓ AZ ORVOSI BEUTALÓK HELYES ALKALMAZÁSÁHOZ

Az orvosi beutaló az alapellátás és a járó- és fekvőbeteg-szakellátás, a járóbeteg-szakellátás
és járóbeteg-szakellátás, illetve a járóbeteg-szakellátás és fekvőbeteg-szakellátás közötti
kommunikációt szolgálja. A beutalók kötelező tartalmi elemeit és helyes alkalmazását rendeletek
rögzítik. A mindennapos felhasználás során számos helytelen gyakorlat alakult ki, ezek korrekciójában
és a helyes gyakorlatban kíván útmutatást adni e dokumentum, mely a hivatkozott jogszabályok
alapján készült.

1. Mely szakrendelések vehetők igénybe orvosi beutaló nélkül?
Bőrgyógyászat, nőgyógyászat és gyermeknőgyógyászat, urológia, pszichiátria és addiktológia,
fül-orr-gégészet valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészet, szemészet és gyermekszemészet,
általános és baleseti sebészet, valamint a gyermeksebészet sürgősségi kázusai (pl. trauma, akut has
stb.), gyermekfogászat (alapellátási szinten).
Ezek a szakrendelések minden esetben beutaló nélkül vehetők igénybe, függetlenül attól,
hogy az adott beteg a területileg illetékes vagy a nem illetékes ellátóhelyet keresi fel. Az ellátást -
függetlenül attól, hogy sürgős vagy nem sürgős eset ellátásáról van szó - sem a területileg illetékes,
sem a nem illetékes szakellátó nem kötheti beutalóhoz.
Ugyanitt fontos kiemelni, hogy a gyermeksürgősségi osztályok sem beutaló kötelesek!
Hiv.: 217/1997. (XII.1.) korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 2.§ (1) a)-b)

2. Mit kell tartalmazni az orvosi beutalónak?
Az 1. pontban nem felsorolt egészségügyi ellátóhelyek csak beutalóval kereshetők fel. A
beutalónak (egyebek mellett) a következő kötelező tartalmi elemei vannak: beutaló orvos és
ellátóhelye azonosítója, biztosított neve, TAJ száma, a beutaló indikálásakor az ellátás során generált
naplószám, a vizsgálatra felkért szolgáltató neve, azonosítója, a beteg rövid releváns kórelőzménye,
megelőző vizsgálatok leletei, fizikális vizsgálati leírás, beutaló iránydiagnózis, BNO kód, a felkért
szolgáltató felé szóló szakmai kérdés, a területi ellátási kötelezettség ténye, dátum. Amennyiben a
tervezett vizsgálat, konzílium több, mint 90 nappal a beutaló kiállítása utánra esik, akkor a tervezett
időpontot is rögzíteni kell a beutalón.
Hiv.: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A§ (10)

3. Ki állítja ki az orvosi beutalót?
Az orvosi beutalót mindig az az egészségügyi szolgáltató állítja ki, aki a vizsgálatot elrendelte.
Amennyiben a beteg ismételt vizsgálatokra szorul, de az ismételt vizsgálat is beutaló köteles,
az ismételt vizsgálathoz is az köteles kiállítani a beutalót, aki első alkalommal a vizsgálatot elrendelte.

Amennyiben a járóbeteg-, vagy fekvőbeteg-szakellátás szakorvosa az általa ellátott betegnek
további vizsgálat(ok) elvégzését tartja szükségesnek, akkor az ehhez szükséges beutaló(ka)t, mint a
további vizsgálatokat indikáló orvos saját maga köteles kiállítani, ezt másik orvosnak, pl. a páciens
alapellátó (gyermek)orvosának nem delegálhatja. Ez vonatkozik a beutalóval vagy anélkül igénybe vett
szakellátásra is, és a műtét előtti kivizsgálásokra is
Hiv.: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2§ (2), 9/2012 (III.28.) NEFMI rendelet, 6. § (2)

4. Mely esetben utalhat be az alapellátás, vagy a járó- és fekvőbeteg-szakellátás szakorvosa egy
beteget a területen kívüli járó- vagy fekvőbeteg-szakellátóhoz?
Abban az esetben, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé befogadó nyilatkozat
formájában írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat.
Hiv.: 217/1997. (XII.1.) korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 2.§ (2)

5. Mikor nem kell kontroll vizsgálatra beutaló?
A vizsgáló orvos a vizsgálat alapján készített orvosi dokumentációban a következőket köteles
rögzíteni: beutalás alapján végzett vizsgálat esetén a beutaló orvos kérdéseire adott válaszokat,
beutaló nélkül igénybe vehető ellátás esetén a beteg kérdéseire adott válaszokat, a betegség okozta
elváltozásokat, az esetleges további teendők szükségességét, ismételt szakkonzíliumot vagy arra tett
javaslatokat, beleértve azok tervezett időpontját vagy egyéb feltételeit (pl. 1 év múlva, panaszok
esetén stb.).
Amennyiben a beteg ennek megfelelő időpontban veszi igénybe ugyanezen betegség vagy
tünet esetén az ismételt ellátást ugyanazon szolgáltatótól (mely ez esetben ugyanazon egészségügyi
intézmény ugyanazon szolgáltató kódú ellátóhelyét jelenti, nem az ellátó orvost), akkor nem szükséges
beutalót vinnie, hanem a korábbi ambuláns lapot kell bemutatnia.
Az ismételt ellátás (kontroll) igénybevételének kell tekinteni, ha a megadott időpontban
megjelenik felülvizsgálaton, vagy a megadott időponton belül kér időpontot felülvizsgálatra.
Hiv.: 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 3/A. § (10d); 2.§ (6)

6. Mikor kell kontroll vizsgálatra beutaló?
Amennyiben a beteg ugyanazon problémával, de az előírt időponthoz képest később veszi
igénybe az ismételt ellátást (pl. “kontroll 1 év múlva” szerepel az ambuláns lapon, de 1,5 év múlva kér
csak időpontot), akkor a vizsgálathoz új beutaló szükséges. Amennyiben időpontkérés a feltüntetett
megadott időn belül történt, de azt le kellett mondani, új beutaló nem szükséges. Az ismételt beutalót
ugyanaz állítja ki, aki az előzőt, tehát aki a vizsgálatot indikálta.

Amennyiben a beteg ugyanazon problémával az ismételt ellátást más egészségügyi
szolgáltatótól kívánja igénybe venni, mert pl. a kezelőorvosa munkahelyet váltott, akkor az ismételt
ellátáshoz új beutaló szükséges. Az ismételt beutalót ez esetben is ugyanaz állítja ki, aki az előzőt, tehát
aki a vizsgálatot indikálta.
Amennyiben a beteg más problémával keresi fel ugyanazt a szakellátót, akkor ehhez a
vizsgálathoz új beutaló szükséges. A beutalót ez esetben az állítja ki, aki az új probléma ellátásához
szakellátói konzíliumot tart szükségesnek (jellemzően, de nem kötelezően az alapellátó
gyermekorvos).
Hiv.: 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 3/A. § (10d); 2.§ (6)

7. Meddig érvényes az orvosi beutaló?
Az orvosi beutaló a kiállítástól számított 90 napig érvényes, amely időn belül a betegnek az
ellátását igénybe kell venni, különben új beutaló szükséges. Az ellátás igénybevételének minősül, ha a
beteg megjelent a vizsgálaton, vagy időpontot kért a vizsgálatra.
Hiv: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A§ (10), (10b), (10c)

8. Műtét előtti kivizsgálás beutalási rendje
A műtét előtti kivizsgálást vagy az ellátást végző intézményben kell megtenni, vagy a műtétet
indikáló orvos által kiállított beutaló alapján kell elvégezni. A műtét előtti kivizsgáláshoz szükséges,
beutaló köteles vizsgálatok más orvosnak, pl. alapellátásban dolgozó orvosnak nem delegálhatók.
Hiv.: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (7) és (8); 9/2012 (II.28) nefmi rendelet 6. § (2)

9. Fekvőbeteg ellátás követő járóbeteg gondozás beutalási rendje
Amennyiben a fekvőbeteg ellátó az ellátását követően járóbeteg szakellátási vizsgálatot,
gondozást tart szükségesnek, akkor ehhez a szükséges beutalót a fekvőbeteg intézet köteles kiállítani.
Hiv.: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A § (8)

10. Magánellátásban ellátott páciensek esete
Az összeférhetetlenség elve miatt a magánellátásban az ellátott páciens betegségével nem
fordulhat NEAK finanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátóhoz, további ellátás céljából, valamint
a magánellátás keretében történt ellátásához nem kérhető beutaló NEAK finanszírozott alap- vagy
járó- illetve fekvőbeteg-szakellátótól.

Magánellátó közfinanszírozott vizsgálatokra nem utalhat be, kivéve, ha a finanszírozóval
beutalásra jogosító szerződést köt. Amíg e jogosultsággal nem rendelkezik, csak magánellátásban
elvégezhető további vizsgálatokra tehet javaslatot.
Hiv.: 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § (1); 32. § (8); 18. § (1), 2020. évi C. törv. 6. § (5)

11. Javaslat a járó- és fekvőbeteg-szakellátó helyek számára
A betegfelvételt intéző adminisztrátorokat és a szakrendelések szakorvosait és asszisztenseit
is szükséges tájékoztatni a fentiekről, mert a tapasztalatok szerint ezen a ponton van a legtöbb
információhiány.
Emellett javasolt, hogy beutalóköteles szakellátásra történő időpontkéréskor, időpontot csak
beutaló birtokában kapjon a biztosított.
Javasolt, hogy a magán egészségügyi szolgáltatók beutalási jogosultságra a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződést kössenek.

Hivatkozott jogszabályok:
• 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), 18. § (1), 32. § (8)
• 217/1997. (XII.1.) korm. rendelet (Ebtv. vhr) 2., 3. és 3/A. §
• 9/2012. (II.28.) NEFMI rendelet, 6. § (2)
• 2020. évi C. törvény, 4. §
Kelt: Budapest, 2022.10.04

Dr. Havasi Katalin
elnök
Házi Gyermekorvosok Egyesülete

Dr. Nagy Anikó
főigazgató főorvos
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Dr. Gárdos László
elnök
Magyar Gyermekorvosok Társasága

Dr. Kovács Tamás
elnök
Gyermek alapellátás tagozat

Dr. Velkey György
elnök
Magyar Kórházszövetség

Dr. Békássy Szabolcs
elnök
Háziorvosok Online Szervezete
Kedves Páciensek!

Fontos, hogy az oltások utáni 15 napban fokozottan figyeljenek önmaguk védelmére (maszkviselés, kézfertőtlenítés, baráti/rokoni találkozók és bevásárlóközpontok kerülése)! Közvetlen az oltások után az immunrendszer jelentősen leterhelődik, ugyanis aktívan dolgozik azon, hogy ellenanyagok termelődjenek, ami azt jelenti, hogy a szervezet ellenálló képessége átmenetileg csökkent a fertőzésekkel szemben. Kérem, vigyázzanak magukra, tartsák be továbbra is az óvintézkedéseket!
PULZOXIMETER
Kérem, ha lehetséges, minden háztartásban legyen , mellyel a vér oxigénszintje mérhető, ami által tudunk következtetni a tüdő állapotára.
Ennek segítségével nyomon tudjuk követni a fertőző, légúti betegségben szenvedő beteg állapotát, aki pl. épp házi karanténban van.
Helyes használatról videó megtekinthető: www.lebe.hu
Beszerezhető: gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszköz boltokban, internetről.
STRESSZ-, SZORONGÁSCSÖKKENTŐ TECHNIKA: négyszög légzésgyakorlat,
melyről a youtube-on videó található:
https://www.youtube.com/watch?v=Zn_bkIr5A68
FIGYELEM!
TÁJÉKOZTATÓ COVID-19 FERTŐZÉSRE GYANÚS VAGY COVID-19 FERTŐZÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK

ADMINISZTRATÍV TEENDŐK:
Fejfájás, láz, köhögés, gyengeség, íz- és szaglásvesztés, hasmenés, ízületi- és izomfájdalom esetén szükséges a háziorvos telefonos megkeresése! Ha bármelyik tünetet észleli magán, semmiképp ne jöjjön be a rendelőbe! Kérem, feltétlen telefonáljon!
Tel: 06-70-273-9843, 06-1-208-4043/1425 mellék

Amennyiben COVID-19 fertőzés gyanúja áll fent, kérem, hogy tartsák be az önkéntes KARANTÉN előírásait. Ez azt jelenti, hogy otthonukat nem hagyhatják el (kivétel a mintavétel).
A karantén a tünetek megjelenésének napjától min. 10 napig tart. Ha ezt meghaladóan is vannak tünetei, akkor a tünetmentes állapot elérése után még 3 napig otthon kell maradnia!

A KARANTÉN FELOLDÁSÁHOZ TOVÁBBI TESZTRE NINCS SZÜKSÉG.
Munkába álláshoz csak és kizárólag az egészségügyi és a szociális szférában dolgozóknak rendelhetek kontroll tesztet! Amennyiben a munkáltató ragaszkodik a negatív teszthez, akkor azt magánúton szükséges intézni, sajnos ez igaz az iskolában és az óvodában dolgozókra is.

AMENNYIBEN MUNKAVISZONYA VAN, ÉRTESÍTSE MUNKAHELYÉT A BETEGSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL, BESZÉLJE MEG A TÁPPÉNZ FELTÉTELEIT, ÉS MINDENKÉPP TÁJÉKOZTASSON A TÁPPÉNZ IGÉNYÉRŐL!

AMENNYIBEN KISKORÚ GYERMEKKEL ÉL EGY HÁZTARTÁSBAN, FELTÉTLENÜL TÁJÉKOZTASSA A GYERMEKORVOST IS A BETEGSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL!

OTTHONI TEENDŐK:
Izoláció a család többi, egészséges tagjától; otthoni maszkviselés; lehetőség szerint külön szoba; fürdő időben elosztott használata.
Rendszeres kéz- és felületfertőtlenítés megfelelő fertőtlenítő szerekkel!
Bőséges folyadék fogyasztás, min. 2-2,5 liter/nap, de láz esetén több is lehet!
C-vitamin 1000mg/nap,
D3-vitamin 3000NE/nap
Magnézium: 300-400 mg/nap
Szelén : 55 mcg/nap (spenót, brokkoli, káposzta, banán, kiwi, szőlő, narancs, tengeri halak, diófélék, teljes kiőrlésű gabona)
Cink: 10 mg/nap (spenót, pulyka, marha, bárány, juharszirup)
Lázcsillapítás, izomfájdalom, fejfájás:
Paracetamol 1-3x500mg/nap vagy
Metamizol (algopyrin) 2-3x500mg/nap,
ill. az általam javasolt további terápia.
Naponta lázmérés, napi 3x véroxigén-szint mérése (pulzoximeterrel), lehetőség szerint vérnyomásmérés.
Telefonos egyeztetés a háziorvossal 2 naponta.
A betegség lezajlása után 4-6 héttel telefonos egyeztetés javasolt az esetleges szövődmények felismerésére.

AMENNYIBEN ÁLLAPOTA HIRTELEN ROSSZABBRA FORDUL, MELLKASI FÁJDALOM, FULLADÁS, NAGYFOKÚ GYENGESÉG JELENTKEZIK, AZONNAL HÍVJA A MENTŐSZOLGÁLATOT A 112-ES TELEFONSZÁMON!

Ha kérdése van, hívjon a korábban megadott telefonszámokon!
Mivel a telefonvonalak nagyon leterheltek, érdemes többször is próbálkozni a telefonálással!

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!
Vigyázzunk egymásra!
dr. Szamosvári Tímea
Bármelyik Kormányablaknál van lehetőség ÜGYFÉLKAPU REGISZTRÁCIÓRA, amivel pl. az EESZT-be is beléphetünk, így a saját egészségügyi dokumentumok elérhetők, pl. vérvétel után másnap a friss laboreredmény, melyért így nem kell a laborba visszamenni, ami által csökkent a fertőződés lehetősége.
VÉNYIGÉNYLÉS menete az Erodium felületén:
E-rendelés -> új kérvény (állapotfelmérő kérdéssorral) -> receptkérés

Rendelések

A rendeléseket színkódok azonosítják. A csíkozott rendelésekre már nincs foglalható szabad időpont. Új időpont foglalásához kattintson egy rendelésre!

 
Háziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
 
Csak asszisztensi ellátás
7:00
 
9:00
 
11:00
 
13:00
 
15:00
 
17:00
 
19:00
 
 

Hirdetmények

Dr. Szamosvári Tímea és Tóth Judit 2024.07.02-tól 07.15-ig szabadságon lesz.
Az Erodium ebben az időszakban nem fogad kéréseket.

Helyettes: Dr. Balázs Ágnes a saját rendelési idejében.
Elérhetősége: 06-1-208-4043/ 1-es mellék
INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS a súlyos lefolyás, illetve a szövődmények elkerülése érdekében mindenkinek ajánlott.
Az ingyenes influenza elleni védőoltás 60 év felettieknek, illetve ennél fiatalabb, de krónikus betegséggel élőknek érhető el a praxisban. A többieknek vényre felírva, patikában történő kiváltás után tudjuk beadni.
Kérjük, hogy egészségük védelme érdekében minél többen éljenek a lehetőséggel!
Időpont-egyeztetés a védőoltás beadására Juditkánál: 06-1-208-4043 / 5-ös mellék
MASZKHASZNÁLAT
Kérem, amennyiben háziorvosi rendelésemen megjelennek, LEGYENEK SZÍVESEK MASZKOT FELVENNI! Bár nem kötelező, de fontos lenne a maszkhasználat a légúti betegek megnövekedett száma miatt - védendő önmagukat, betegtársaikat és az egészségügyi személyzetet.
Köszönettel,
Háziorvos
Az INGYENES VASTAGBÉLSZŰRÉSRE az NNK-tól kapott meghívó leveleikkel szeretettel várjuk Önöket a rendelési idő 2. és 3. órájában, hogy a vizsgálathoz szükséges szűrőcsomagot átadhassuk. Az szűrésben résztvevő korosztály: 50 és 70 év közöttiek.
Az Erodium rendszere hétvégente és szabadság idején nem fogad kéréseket.
Tisztelt Páciensek!

Kérem, mobilon (06-70-273-9843) csak betegség ill. sürgősségi esetben hívjanak!

Minden más esetben a következő telefonszámot szükséges hívni: 06-1-208-4043/ 5-ös mellék:
ill. az Erodium felületén is lehet kéréseket küldeni (szabadság és hétvége kivételével).

Köszönettel,
Háziorvos
FERTŐZŐ LÉGÚTI BETEGSÉG VAGY HASMENÉS ESETÉN, KÉREM, ELŐZETESEN TELEFONON KERESSENEK RENDELÉSI IDŐBEN:
06-1-208-4043/ 5-ös mellék vagy 06-70-273-9843,
köszönöm!
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS CSAK IDŐPONTFOGLALÁSSAL VEHETŐ IGÉNYBE.
Erodium kártyájuk segítségével könnyen tudnak időpontot foglalni.
Erodium kártya igényelhető a következő telefonszámokon: 06-1-208-4043/ 5-ös mellék vagy 06-70-273-9843

SÜRGŐS ESETBEN RENDELÉSI IDŐBEN TELEFONON LEGYENEK SZÍVESEK JELENTKEZNI! Rendelési időn kívül sürgős esetben a Szent Imre Kh sürgősségi ügyelete áll rendelkezésre: 06-1-203-3615
ÚTMUTATÓ AZ ORVOSI BEUTALÓK HELYES ALKALMAZÁSÁHOZ

Az orvosi beutaló az alapellátás és a járó- és fekvőbeteg-szakellátás, a járóbeteg-szakellátás
és járóbeteg-szakellátás, illetve a járóbeteg-szakellátás és fekvőbeteg-szakellátás közötti
kommunikációt szolgálja. A beutalók kötelező tartalmi elemeit és helyes alkalmazását rendeletek
rögzítik. A mindennapos felhasználás során számos helytelen gyakorlat alakult ki, ezek korrekciójában
és a helyes gyakorlatban kíván útmutatást adni e dokumentum, mely a hivatkozott jogszabályok
alapján készült.

1. Mely szakrendelések vehetők igénybe orvosi beutaló nélkül?
Bőrgyógyászat, nőgyógyászat és gyermeknőgyógyászat, urológia, pszichiátria és addiktológia,
fül-orr-gégészet valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészet, szemészet és gyermekszemészet,
általános és baleseti sebészet, valamint a gyermeksebészet sürgősségi kázusai (pl. trauma, akut has
stb.), gyermekfogászat (alapellátási szinten).
Ezek a szakrendelések minden esetben beutaló nélkül vehetők igénybe, függetlenül attól,
hogy az adott beteg a területileg illetékes vagy a nem illetékes ellátóhelyet keresi fel. Az ellátást -
függetlenül attól, hogy sürgős vagy nem sürgős eset ellátásáról van szó - sem a területileg illetékes,
sem a nem illetékes szakellátó nem kötheti beutalóhoz.
Ugyanitt fontos kiemelni, hogy a gyermeksürgősségi osztályok sem beutaló kötelesek!
Hiv.: 217/1997. (XII.1.) korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 2.§ (1) a)-b)

2. Mit kell tartalmazni az orvosi beutalónak?
Az 1. pontban nem felsorolt egészségügyi ellátóhelyek csak beutalóval kereshetők fel. A
beutalónak (egyebek mellett) a következő kötelező tartalmi elemei vannak: beutaló orvos és
ellátóhelye azonosítója, biztosított neve, TAJ száma, a beutaló indikálásakor az ellátás során generált
naplószám, a vizsgálatra felkért szolgáltató neve, azonosítója, a beteg rövid releváns kórelőzménye,
megelőző vizsgálatok leletei, fizikális vizsgálati leírás, beutaló iránydiagnózis, BNO kód, a felkért
szolgáltató felé szóló szakmai kérdés, a területi ellátási kötelezettség ténye, dátum. Amennyiben a
tervezett vizsgálat, konzílium több, mint 90 nappal a beutaló kiállítása utánra esik, akkor a tervezett
időpontot is rögzíteni kell a beutalón.
Hiv.: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A§ (10)

3. Ki állítja ki az orvosi beutalót?
Az orvosi beutalót mindig az az egészségügyi szolgáltató állítja ki, aki a vizsgálatot elrendelte.
Amennyiben a beteg ismételt vizsgálatokra szorul, de az ismételt vizsgálat is beutaló köteles,
az ismételt vizsgálathoz is az köteles kiállítani a beutalót, aki első alkalommal a vizsgálatot elrendelte.

Amennyiben a járóbeteg-, vagy fekvőbeteg-szakellátás szakorvosa az általa ellátott betegnek
további vizsgálat(ok) elvégzését tartja szükségesnek, akkor az ehhez szükséges beutaló(ka)t, mint a
további vizsgálatokat indikáló orvos saját maga köteles kiállítani, ezt másik orvosnak, pl. a páciens
alapellátó (gyermek)orvosának nem delegálhatja. Ez vonatkozik a beutalóval vagy anélkül igénybe vett
szakellátásra is, és a műtét előtti kivizsgálásokra is
Hiv.: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2§ (2), 9/2012 (III.28.) NEFMI rendelet, 6. § (2)

4. Mely esetben utalhat be az alapellátás, vagy a járó- és fekvőbeteg-szakellátás szakorvosa egy
beteget a területen kívüli járó- vagy fekvőbeteg-szakellátóhoz?
Abban az esetben, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé befogadó nyilatkozat
formájában írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat.
Hiv.: 217/1997. (XII.1.) korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 2.§ (2)

5. Mikor nem kell kontroll vizsgálatra beutaló?
A vizsgáló orvos a vizsgálat alapján készített orvosi dokumentációban a következőket köteles
rögzíteni: beutalás alapján végzett vizsgálat esetén a beutaló orvos kérdéseire adott válaszokat,
beutaló nélkül igénybe vehető ellátás esetén a beteg kérdéseire adott válaszokat, a betegség okozta
elváltozásokat, az esetleges további teendők szükségességét, ismételt szakkonzíliumot vagy arra tett
javaslatokat, beleértve azok tervezett időpontját vagy egyéb feltételeit (pl. 1 év múlva, panaszok
esetén stb.).
Amennyiben a beteg ennek megfelelő időpontban veszi igénybe ugyanezen betegség vagy
tünet esetén az ismételt ellátást ugyanazon szolgáltatótól (mely ez esetben ugyanazon egészségügyi
intézmény ugyanazon szolgáltató kódú ellátóhelyét jelenti, nem az ellátó orvost), akkor nem szükséges
beutalót vinnie, hanem a korábbi ambuláns lapot kell bemutatnia.
Az ismételt ellátás (kontroll) igénybevételének kell tekinteni, ha a megadott időpontban
megjelenik felülvizsgálaton, vagy a megadott időponton belül kér időpontot felülvizsgálatra.
Hiv.: 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 3/A. § (10d); 2.§ (6)

6. Mikor kell kontroll vizsgálatra beutaló?
Amennyiben a beteg ugyanazon problémával, de az előírt időponthoz képest később veszi
igénybe az ismételt ellátást (pl. “kontroll 1 év múlva” szerepel az ambuláns lapon, de 1,5 év múlva kér
csak időpontot), akkor a vizsgálathoz új beutaló szükséges. Amennyiben időpontkérés a feltüntetett
megadott időn belül történt, de azt le kellett mondani, új beutaló nem szükséges. Az ismételt beutalót
ugyanaz állítja ki, aki az előzőt, tehát aki a vizsgálatot indikálta.

Amennyiben a beteg ugyanazon problémával az ismételt ellátást más egészségügyi
szolgáltatótól kívánja igénybe venni, mert pl. a kezelőorvosa munkahelyet váltott, akkor az ismételt
ellátáshoz új beutaló szükséges. Az ismételt beutalót ez esetben is ugyanaz állítja ki, aki az előzőt, tehát
aki a vizsgálatot indikálta.
Amennyiben a beteg más problémával keresi fel ugyanazt a szakellátót, akkor ehhez a
vizsgálathoz új beutaló szükséges. A beutalót ez esetben az állítja ki, aki az új probléma ellátásához
szakellátói konzíliumot tart szükségesnek (jellemzően, de nem kötelezően az alapellátó
gyermekorvos).
Hiv.: 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.) 3/A. § (10d); 2.§ (6)

7. Meddig érvényes az orvosi beutaló?
Az orvosi beutaló a kiállítástól számított 90 napig érvényes, amely időn belül a betegnek az
ellátását igénybe kell venni, különben új beutaló szükséges. Az ellátás igénybevételének minősül, ha a
beteg megjelent a vizsgálaton, vagy időpontot kért a vizsgálatra.
Hiv: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A§ (10), (10b), (10c)

8. Műtét előtti kivizsgálás beutalási rendje
A műtét előtti kivizsgálást vagy az ellátást végző intézményben kell megtenni, vagy a műtétet
indikáló orvos által kiállított beutaló alapján kell elvégezni. A műtét előtti kivizsgáláshoz szükséges,
beutaló köteles vizsgálatok más orvosnak, pl. alapellátásban dolgozó orvosnak nem delegálhatók.
Hiv.: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (7) és (8); 9/2012 (II.28) nefmi rendelet 6. § (2)

9. Fekvőbeteg ellátás követő járóbeteg gondozás beutalási rendje
Amennyiben a fekvőbeteg ellátó az ellátását követően járóbeteg szakellátási vizsgálatot,
gondozást tart szükségesnek, akkor ehhez a szükséges beutalót a fekvőbeteg intézet köteles kiállítani.
Hiv.: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A § (8)

10. Magánellátásban ellátott páciensek esete
Az összeférhetetlenség elve miatt a magánellátásban az ellátott páciens betegségével nem
fordulhat NEAK finanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátóhoz, további ellátás céljából, valamint
a magánellátás keretében történt ellátásához nem kérhető beutaló NEAK finanszírozott alap- vagy
járó- illetve fekvőbeteg-szakellátótól.

Magánellátó közfinanszírozott vizsgálatokra nem utalhat be, kivéve, ha a finanszírozóval
beutalásra jogosító szerződést köt. Amíg e jogosultsággal nem rendelkezik, csak magánellátásban
elvégezhető további vizsgálatokra tehet javaslatot.
Hiv.: 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § (1); 32. § (8); 18. § (1), 2020. évi C. törv. 6. § (5)

11. Javaslat a járó- és fekvőbeteg-szakellátó helyek számára
A betegfelvételt intéző adminisztrátorokat és a szakrendelések szakorvosait és asszisztenseit
is szükséges tájékoztatni a fentiekről, mert a tapasztalatok szerint ezen a ponton van a legtöbb
információhiány.
Emellett javasolt, hogy beutalóköteles szakellátásra történő időpontkéréskor, időpontot csak
beutaló birtokában kapjon a biztosított.
Javasolt, hogy a magán egészségügyi szolgáltatók beutalási jogosultságra a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződést kössenek.

Hivatkozott jogszabályok:
• 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), 18. § (1), 32. § (8)
• 217/1997. (XII.1.) korm. rendelet (Ebtv. vhr) 2., 3. és 3/A. §
• 9/2012. (II.28.) NEFMI rendelet, 6. § (2)
• 2020. évi C. törvény, 4. §
Kelt: Budapest, 2022.10.04

Dr. Havasi Katalin
elnök
Házi Gyermekorvosok Egyesülete

Dr. Nagy Anikó
főigazgató főorvos
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Dr. Gárdos László
elnök
Magyar Gyermekorvosok Társasága

Dr. Kovács Tamás
elnök
Gyermek alapellátás tagozat

Dr. Velkey György
elnök
Magyar Kórházszövetség

Dr. Békássy Szabolcs
elnök
Háziorvosok Online Szervezete
Kedves Páciensek!

Fontos, hogy az oltások utáni 15 napban fokozottan figyeljenek önmaguk védelmére (maszkviselés, kézfertőtlenítés, baráti/rokoni találkozók és bevásárlóközpontok kerülése)! Közvetlen az oltások után az immunrendszer jelentősen leterhelődik, ugyanis aktívan dolgozik azon, hogy ellenanyagok termelődjenek, ami azt jelenti, hogy a szervezet ellenálló képessége átmenetileg csökkent a fertőzésekkel szemben. Kérem, vigyázzanak magukra, tartsák be továbbra is az óvintézkedéseket!
PULZOXIMETER
Kérem, ha lehetséges, minden háztartásban legyen , mellyel a vér oxigénszintje mérhető, ami által tudunk következtetni a tüdő állapotára.
Ennek segítségével nyomon tudjuk követni a fertőző, légúti betegségben szenvedő beteg állapotát, aki pl. épp házi karanténban van.
Helyes használatról videó megtekinthető: www.lebe.hu
Beszerezhető: gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszköz boltokban, internetről.
STRESSZ-, SZORONGÁSCSÖKKENTŐ TECHNIKA: négyszög légzésgyakorlat,
melyről a youtube-on videó található:
https://www.youtube.com/watch?v=Zn_bkIr5A68
FIGYELEM!
TÁJÉKOZTATÓ COVID-19 FERTŐZÉSRE GYANÚS VAGY COVID-19 FERTŐZÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK

ADMINISZTRATÍV TEENDŐK:
Fejfájás, láz, köhögés, gyengeség, íz- és szaglásvesztés, hasmenés, ízületi- és izomfájdalom esetén szükséges a háziorvos telefonos megkeresése! Ha bármelyik tünetet észleli magán, semmiképp ne jöjjön be a rendelőbe! Kérem, feltétlen telefonáljon!
Tel: 06-70-273-9843, 06-1-208-4043/1425 mellék

Amennyiben COVID-19 fertőzés gyanúja áll fent, kérem, hogy tartsák be az önkéntes KARANTÉN előírásait. Ez azt jelenti, hogy otthonukat nem hagyhatják el (kivétel a mintavétel).
A karantén a tünetek megjelenésének napjától min. 10 napig tart. Ha ezt meghaladóan is vannak tünetei, akkor a tünetmentes állapot elérése után még 3 napig otthon kell maradnia!

A KARANTÉN FELOLDÁSÁHOZ TOVÁBBI TESZTRE NINCS SZÜKSÉG.
Munkába álláshoz csak és kizárólag az egészségügyi és a szociális szférában dolgozóknak rendelhetek kontroll tesztet! Amennyiben a munkáltató ragaszkodik a negatív teszthez, akkor azt magánúton szükséges intézni, sajnos ez igaz az iskolában és az óvodában dolgozókra is.

AMENNYIBEN MUNKAVISZONYA VAN, ÉRTESÍTSE MUNKAHELYÉT A BETEGSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL, BESZÉLJE MEG A TÁPPÉNZ FELTÉTELEIT, ÉS MINDENKÉPP TÁJÉKOZTASSON A TÁPPÉNZ IGÉNYÉRŐL!

AMENNYIBEN KISKORÚ GYERMEKKEL ÉL EGY HÁZTARTÁSBAN, FELTÉTLENÜL TÁJÉKOZTASSA A GYERMEKORVOST IS A BETEGSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL!

OTTHONI TEENDŐK:
Izoláció a család többi, egészséges tagjától; otthoni maszkviselés; lehetőség szerint külön szoba; fürdő időben elosztott használata.
Rendszeres kéz- és felületfertőtlenítés megfelelő fertőtlenítő szerekkel!
Bőséges folyadék fogyasztás, min. 2-2,5 liter/nap, de láz esetén több is lehet!
C-vitamin 1000mg/nap,
D3-vitamin 3000NE/nap
Magnézium: 300-400 mg/nap
Szelén : 55 mcg/nap (spenót, brokkoli, káposzta, banán, kiwi, szőlő, narancs, tengeri halak, diófélék, teljes kiőrlésű gabona)
Cink: 10 mg/nap (spenót, pulyka, marha, bárány, juharszirup)
Lázcsillapítás, izomfájdalom, fejfájás:
Paracetamol 1-3x500mg/nap vagy
Metamizol (algopyrin) 2-3x500mg/nap,
ill. az általam javasolt további terápia.
Naponta lázmérés, napi 3x véroxigén-szint mérése (pulzoximeterrel), lehetőség szerint vérnyomásmérés.
Telefonos egyeztetés a háziorvossal 2 naponta.
A betegség lezajlása után 4-6 héttel telefonos egyeztetés javasolt az esetleges szövődmények felismerésére.

AMENNYIBEN ÁLLAPOTA HIRTELEN ROSSZABBRA FORDUL, MELLKASI FÁJDALOM, FULLADÁS, NAGYFOKÚ GYENGESÉG JELENTKEZIK, AZONNAL HÍVJA A MENTŐSZOLGÁLATOT A 112-ES TELEFONSZÁMON!

Ha kérdése van, hívjon a korábban megadott telefonszámokon!
Mivel a telefonvonalak nagyon leterheltek, érdemes többször is próbálkozni a telefonálással!

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!
Vigyázzunk egymásra!
dr. Szamosvári Tímea
Bármelyik Kormányablaknál van lehetőség ÜGYFÉLKAPU REGISZTRÁCIÓRA, amivel pl. az EESZT-be is beléphetünk, így a saját egészségügyi dokumentumok elérhetők, pl. vérvétel után másnap a friss laboreredmény, melyért így nem kell a laborba visszamenni, ami által csökkent a fertőződés lehetősége.
VÉNYIGÉNYLÉS menete az Erodium felületén:
E-rendelés -> új kérvény (állapotfelmérő kérdéssorral) -> receptkérés

Rendelések

2024-07-14 Vasárnap

2024-07-15 HétfőHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-07-16 KeddHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
16:00 - 20:00
Csak asszisztensi ellátás
16:00 - 20:00

2024-07-17 SzerdaHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-07-18 CsütörtökHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
15:00 - 19:00
Csak asszisztensi ellátás
15:00 - 19:00

2024-07-19 PéntekHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-07-20 Szombat

2024-07-21 Vasárnap

2024-07-22 HétfőHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-07-23 KeddHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
16:00 - 20:00
Csak asszisztensi ellátás
16:00 - 20:00

2024-07-24 SzerdaHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-07-25 CsütörtökHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
15:00 - 19:00
Csak asszisztensi ellátás
15:00 - 19:00

2024-07-26 PéntekHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
15:00 - 19:00
Csak asszisztensi ellátás
15:00 - 19:00

2024-07-27 Szombat

2024-07-28 Vasárnap

2024-07-29 HétfőHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-07-30 KeddHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
16:00 - 20:00
Csak asszisztensi ellátás
16:00 - 20:00

2024-07-31 SzerdaHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00 - 1 szabad időpont
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00 - 4 szabad időpont

2024-08-01 CsütörtökHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
15:00 - 19:00 - 2 szabad időpont
Csak asszisztensi ellátás
15:00 - 19:00 - 4 szabad időpont

2024-08-02 PéntekHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-08-03 Szombat

2024-08-04 Vasárnap

2024-08-05 HétfőHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-08-06 KeddHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
16:00 - 20:00
Csak asszisztensi ellátás
16:00 - 20:00

2024-08-07 SzerdaHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00

2024-08-08 CsütörtökHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
15:00 - 19:00
Csak asszisztensi ellátás
15:00 - 19:00

2024-08-09 PéntekHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
15:00 - 19:00
Csak asszisztensi ellátás
15:00 - 19:00

2024-08-10 Szombat

2024-08-11 Vasárnap

2024-08-12 HétfőHáziorvosi ellátás (vizsgálat, stb.)
08:00 - 12:00
Csak asszisztensi ellátás
08:00 - 12:00